ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका "घ" वर्गकाे निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 02/03/2019 - 15:39 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि2075.04.08.pdf
शिक्षा नियमावली, २०७५ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:44 PDF icon education regulation final in preeti2075.04.08.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गा.पा.काे उपभाेक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:38 PDF icon २१. उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकाे बैठक सम्बन्धि कार्यबिधि २०७४ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:17 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:14 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:12 PDF icon Tripuraगाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
न्यायिक समिती ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 12:01 PDF icon न्यायिक समितिले मुद्दाको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन.pdf
शिक्षा ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 11:53 PDF icon 0204 Tripura-edu-act-2074.pdf
स्थानिय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 11:11 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/10/2019 - 11:02 PDF icon 140120708-disability card 2075 karyabidhi.pdf

Pages