FAQs Complain Problems

समाचार

७८/७९

सूचना !!!

रोजगार सहायक र हलुका सवारी चालक पदमा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना !!!

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको १२ औं गाउँसभाका केहि झलकहरु

गाउँसभामा उपस्थित हुने बारे

दस्तावेज: 

सुनकोशी खोला पुल ( २५ मि.) निर्माण आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

दावी खोला पुल ( २० मि.) निर्माण आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

खाता बन्दि सम्बन्धमा

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

सीप परिक्षण तथा अन्तरवार्तामा सहभागी हुन आउने सम्बन्धमा |