FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि कृषक समूह र कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित मिति २०८०|०६|०१)

सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

विद्यालय दिवा खाजा व्यवस्थापनको लागि कृषक समूह र कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

तीज विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना

सूचना छपाई, प्रकाशन तथा प्रशारण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना

लम्पी स्किन महामारी विरुद्धको खोप अभियान संचालन सम्बन्धी सूचना

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - शिक्षा शाखा

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - ( वि.नं. ०१-०८०/८१, ०२-०८०/८१, ०३-०८०/८१ )