FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

सब-ईञ्‍जिनियर र हे.अ. पदको लागि दरखास्त आव्ह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना

गरिब घर परिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७८ मा आधारित गरिब घर परिवार सूची ।

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।

Construction of Setidevi Bidhyalaya Gherabar tatha Bewasthapa

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

गुनासो सुनुवाई अधिकारी पदको परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७९/१०/२९ गते प्रकाशित प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना भएको तर रित पूर्वक प्राप्त नभइ प्रस्ताव स्वीकृत नभएको कारण प्रकाशित ५ मध्ये २ वटाको प्रस्ताव आव्ह्वानको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको ।

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items बोलपत्र आव्ह्वानको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

प्रस्ताव आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना