FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

शोक वक्तव्य

अपाङ्गता सम्बन्धि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

INVITATION FOR ELECTRONIC BIDS FOR PROCUREMENT OF FABRICATED STEEL PARTS FOR TRAIL BRIDGE

The Tripurasundari Rural Municipality invites electronic bids from registered Bidders/Fabricators for supply of fabricated steel for the Fabrication of steel parts and transportation up to road head of Ghatte khola Truss bridge and  Mohabhir Khola Trail Bridges under National Com

करार सेवामा स्टाफ नर्स पदको लागि विज्ञापन आव्हान सम्बन्धी सूचना !

हे.अ. र खा.प.स.टे पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना !

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन तथा परीक्षामा उपस्थित हुने सूचना

बाँझो जग्गामा पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना - हे.अ, स्टाफ नर्स, खा.पा.स.टे