FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/12/2022 - 14:47 PDF icon कार्यविधि, २०७९.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/26/2022 - 13:48 PDF icon ३३३३.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/26/2022 - 13:23 PDF icon ६६६६.pdf
एकिकृत सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/26/2022 - 13:15 PDF icon 6565.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 05/26/2022 - 16:24 PDF icon कर्यविधीईई.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ७६/७७ 01/06/2022 - 12:42 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७६.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/06/2022 - 12:39 PDF icon सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 12:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका प्रशासनिक खर्च ( नियन्त्रण ) निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 12:36 PDF icon प्रशासनिक खर्च.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ( प्रथम संशोधन ), २०७८ ७८/७९ 01/06/2022 - 12:34 PDF icon करार प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf

Pages