FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 06/26/2023 - 17:55

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 06/02/2023 - 10:12

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धी सूचना

७९/८० 05/15/2023 - 08:50 PDF icon Internet Bid Notice.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७९/८० 05/09/2023 - 14:28

ठेक्का रद्द सम्बन्धी सूचना

७९/८० 04/30/2023 - 16:33 PDF icon ठेक्का रद्द.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 04/04/2023 - 11:21 PDF icon Medical and Surgical Items आशय पत्र_20230404_0001.pdf

प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७९/८० 03/29/2023 - 17:54

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 03/20/2023 - 11:58

The Procurement for Supply and Delivery of Medicines and Surgical Items बोलपत्र आव्ह्वानको म्याद थप सम्बन्धि सूचना

७९/८० 03/10/2023 - 18:13

बोलपत्र आव्ह्वान सम्बन्धि सूचना

७९/८० 02/07/2023 - 12:03

ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशय सम्बन्धि सूचना

७९/८० 11/08/2022 - 10:31

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 12/19/2021 - 12:05

Invitation for Electronic Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trial Bridge

७८/७९ 11/25/2021 - 10:48

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना ( दोश्रो पटक प्रकाशित )

७८/७९ 11/01/2021 - 17:13

ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ग्राबेल, रोड, माटो आदीको संकलन एवम् विक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्र आव्हान (E-Bid) सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 09/30/2021 - 11:23

Invitation for Bids

७८/७९ 09/22/2021 - 16:39

Invitation for bids for the Construction of Latu Kuri sadak

७६/७७ 03/04/2021 - 13:47

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सम्बन्धमा !

७७/७८ 12/03/2020 - 13:58

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge

७६/७७ 12/27/2019 - 10:56 PDF icon jholunge bid doc_compressed.pdf