FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मितिsort descending दस्तावेज
त्रीपुरासुन्दरी गाउँपालिकको आर्थिक कार्यबिधी नियमित तथा ब्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७५ ७४/७५ 12/20/2018 - 14:15 PDF icon १२. गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७5.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकाे  प्रशासकीय  कार्यविधि ‌‌‌(नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 01/02/2019 - 11:58 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका ज्येष्ठ नागरिक परिचय-पत्र बितरण निर्देशिका, २०७५ ७४/७५ 01/03/2019 - 12:58 PDF icon jestha nagarik id card.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गा.पा. आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:06 PDF icon Tripura आर्थिक ऐन 2075FINAL.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:10 PDF icon tripura गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2075 fin.pdf
नक्शा पास कार्यबिधी ७४/७५ 01/09/2019 - 15:18 PDF icon Nakshaa pass karyabidhi 2075.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:24 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, 2075.04.08.pdf
स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:34 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,2075.04.21.pdf
स्थानिय विपद् व्यवस्थापन काेष सञ्चालन कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:37 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/10/2019 - 11:02 PDF icon 140120708-disability card 2075 karyabidhi.pdf

Pages