FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

काठ घाटगद्धी गर्ने स्थानसम्म ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा ।

बालविकास सहजकर्ता पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना !

कृषि उपज बिक्री कक्ष सञ्चालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !

Supply, Delivery and Installation of CCTV Camera in different schools of Tripurasundari Rural Municipality

दस्तावेज: 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना !

शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ! (संशाेधित विज्ञापन)

शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ! (शिक्षा शाखा)

Invitation for Electronic Bid (Procurement of supply and delivery of 5 Nos of Motercycle)

बालविवाह अन्त्यको लागि समुदाय परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत सडक नाटक सम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 

कृषि अनुदानका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना !