FAQs Complain Problems

समाचार

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि नमुना फारमहरु

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गरिरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघात बिरामीलाई औषधी उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ को अनसूची - १ (दफा ३ सँग सम्बन्धित) चिकित्कसकले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका/ डायलाइसिस गराइरहेका/ क्यान्सर रोगी/ मेरुदण्ड पक्षघात भएको प्रमाणित गर्ने ढाँचा र औषधी उपचार बापत खर्च पाउनका लागि दिने निवेदनको ढाँचा सम्बन्धि नमुना आवेदन तथा प्रमाणित फारमको ढाँचा 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: