FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 01/10/2019 - 12:12 PDF icon Tripuraगाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
न्यायिक समिती ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 12:01 PDF icon न्यायिक समितिले मुद्दाको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने ऐन.pdf
शिक्षा ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 11:53 PDF icon 0204 Tripura-edu-act-2074.pdf
स्थानिय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 01/10/2019 - 11:11 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिकाे परिचय पत्र वितरण कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/10/2019 - 11:02 PDF icon 140120708-disability card 2075 karyabidhi.pdf
स्थानिय विपद् व्यवस्थापन काेष सञ्चालन कार्यबिधि २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:37 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ (नमूना) latest.pdf
स्थानिय उर्जा विकास सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:34 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,2075.04.21.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यबिधि, २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:24 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, 2075.04.08.pdf
नक्शा पास कार्यबिधी ७४/७५ 01/09/2019 - 15:18 PDF icon Nakshaa pass karyabidhi 2075.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 01/09/2019 - 15:10 PDF icon tripura गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, 2075 fin.pdf

Pages