FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७८/७९ 05/26/2022 - 16:24 PDF icon कर्यविधीईई.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ७६/७७ 01/06/2022 - 12:42 PDF icon सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७६.pdf
सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 01/06/2022 - 12:39 PDF icon सम्पति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 12:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका प्रशासनिक खर्च ( नियन्त्रण ) निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 12:36 PDF icon प्रशासनिक खर्च.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि ( प्रथम संशोधन ), २०७८ ७८/७९ 01/06/2022 - 12:34 PDF icon करार प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी, संघ संस्था, कृषि समुह तथा कृषकहरुलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदान वितरण गर्ने निर्देशिका, २०७६ ७६/७७ 01/06/2022 - 12:30 PDF icon अनुदान निर्देशिका २०७६.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अनुगनम तथा मुल्यांकन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/06/2022 - 12:25 PDF icon अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि २०७७.pdf
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको अनुदान आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धि निर्देशिका ( प्रथम संशोधन ), २०७८ ७८/७९ 01/05/2022 - 14:55 PDF icon आर्थिक सहायता वितरण निर्देस्जिका २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 11/06/2020 - 11:10 PDF icon Tripura आर्थिक ऐन 2077 FINAL.pdf

Pages